Ngày 15.6, tại Hà Nội, Tổng công ty Bưu điện VN và Cục CSGT đã tổ chức Lễ ký Thỏa thuận hợp tác về thu nộp hộ tiền xử phạt và chuyển trả giấy tờ tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ tới tay người nhận theo yêu cầu.

Cục CSGT và Tổng công ty Bưu điện VN thống nhất triển khai việc thu tiền phạt và chuyển phát giấy tờ tạm giữ cho người vi phạm giao thông qua hệ thống Bưu điện trên cả nước từ ngày 15.6.2016. Đây là dịch vụ có thể nộp tiền phạt vi phạm giao thông tại các Bưu cục có cung cấp dịch vụ của Bưu điện trên cả nước và nhận lại giấy tờ tạm giữ tại nhà. Khách hàng có nhu cầu sẽ đăng ký sử dụng dịch vụ trực tiếp với cơ quan Công an hoặc với Bưu điện.

giay-to-tam-giu

Để đăng ký và sử dụng dịch vụ, người vi phạm cung cấp biên bản vi phạm hành chính do cơ quan công an lập, nộp tiền phạt trên quyết định xử phạt và tiền phí dịch vụ, bưu điện cung cấp cho người vi phạm giấy chứng nhận nộp tiền và phiếu đăng ký dịch vụ.

Ngay sau ngày làm việc liền kề ngày người vi phạm nộp tiền phạt tại bưu điện, theo đó bưu điện sẽ chuyển nộp tiền phạt cho kho bạc/ngân hàng được chỉ định, đồng thời liên hệ với cơ quan công an để nhận quyết định xử phạt và giấy tờ tạm giữ để chuyển phát đến tận tay người vi phạm (bao gồm giấy tờ tạm giữ, một liên quyết định xử phạt, một liên biên lai thu tiền phí phạt do Kho bạc Nhà nước/Ngân hàng cấp) theo dịch vụ chuyển phát nhanh.

Thời gian chuyển phát giấy tờ tạm giữ (không bao gồm ngày Chủ nhật, lễ tết theo quy định): Trên địa bàn trung tâm TP Vũng Tàu tối đa hai ngày, kể từ ngày nhận giấy tờ tạm giữ từ cơ quan công an; các huyện tối đa ba ngày, kể từ ngày nhận giấy tờ tạm giữ từ cơ quan công an. Các tỉnh/thành phố khác tối đa năm ngày, kể từ ngày nhận giấy tờ tạm giữ từ cơ quan công an.

Nơi nào áp dụng dịch vụ này?

Dịch vụ này áp dụng đối với các cơ quan công an có bàn tiếp nhận dịch vụ trực tiếp của bưu điện. Người vi phạm cung cấp quyết định xử phạt do cơ quan công an cấp cho bưu điện sau đó nộp tiền phạt tại các bàn thu của bưu điện.

Sau khi thu đủ số tiền phạt trên Quyết định xử phạt và tiền phí dịch vụ, bưu điện in hai liên giấy chứng nhận nộp tiền theo đúng mẫu đã thông báo với cơ quan công an và chuyển cho người vi phạm ký tên, nhân viên bưu điện ký tên và đóng dấu bưu cục.

Khi người vi phạm xuất trình giấy chứng nhận nộp tiền theo đúng mẫu quy định, cơ quan công an thực hiện kiểm tra, ghi nhận việc hoàn thành nghĩa vụ nộp phạt và trả lại giấy tờ tạm giữ cho người vi phạm.