CÁC ĐIỂM PHỤC VỤ

MẠNG LƯỚI CÁC ĐIỂM PHỤC VỤ TRÊN TOÀN TỈNH

Stt
bưu chính
Tên BC/
Điểm phục vụ
Loại điểm
phục vụ
Địa chỉ Tên
Phường/Xã
Huyện/
TP
Tọa độ Số
hiệu
Điện
thoại
Fax Giờ
phục vụ
Tần suất
thu gom
Thời gian thu gom
Kinh
độ

độ
I. BƯU ĐIỆN TP VŨNG TÀU:
1 790000 BC GD TP Vũng Tàu Cấp 1 408 Lê Hồng Phong, P Thắng Tam, TP Vũng Tàu Thắng Tam TP
V.Tàu
107.0885883 10.35146 3858419 3525929 07h00 – 19h00 3 07h00; 11h00
và 17h00
2 791170 BC Phát VT Cấp 3 408 Lê Hồng Phong, P Thắng Tam, TP Vũng Tàu
3 793980 TMĐT Vtàu Cấp 4 408 Lê Hồng Phong, P Thắng Tam, TP Vũng Tàu Thắng Tam 106;119 3525801 07h00 – 12h00
13h30 – 18h00
4 793970  KDTT VTàu Cấp 3 408 Lê Hồng Phong, P Thắng Tam, TP Vũng Tàu Thắng Tam 107.0887816 10.3511266 3811040 3816102 07h00 – 19h00 2 11h00
&16h00
5 793990 BC HCC TPVT Cấp 3 408 Lê Hồng Phong, P Thắng Tam, TP Vũng Tàu
6 791080 BC Bãi Trước Cấp 3 156 Hạ Long Phường 1 TP Vũng Tàu Phường 1 107.0740616 10.3410316 3524844 3850221 07h00-11h30;
14h00-17h30
2 11h00
&16h00
7 792810 BC Chí Linh Cấp 3 59C Nguyễn Hữu Cảnh P Thắng Nhất TP Vũng Tàu   Thắng Nhất 10.389853 107.104682 3594600 3837712 07h00-12h00;
13h30-18h00
2 10h00
và 17h30
8 793420 BC Bến Đá Cấp 3 480 Trần Phú Phường 5 TP Vũng Tàu Phường 5 107.0665316 10.380398 3551700 3836320 07h00-11h30;
14h00-17h30
2 11h00
&16h00
9 792370 BC Bến Đình Cấp 3 295 Nguyễn An Ninh Phường 7 TP Vũng Tàu Phường 7 107.083288 10.368895 3561700 3832022 07h00-12h00;
13h30-18h00
2 09h30
&16h30
10 791870 BC Phước Thắng Cấp 3  1230 Đường 30/4 Phường 12 TP Vũng Tàu Phường 12 107.1413316 10.4142516 3624700 3848499 07h00-12h00;
13h30-18h00
2 10h00
&16h00
11 793730 BC Thắng Nhất Cấp 3 382 Đường 30/4 Phường Thắng Nhất TP Vũng Tàu Thắng Nhất 107.109103 10.396903 3834545 3838299 07h00-12h00;
13h30-18h00
2 09h30
&16h30
12 792001 BC 5 Tầng Cấp 3 02 Nguyễn Thái Học Phường 7 TP Vũng Tàu Phường 7 107.0827966 10.360515 3575800 3812547 07h00-12h00;
13h30-18h00
2 11h00
&16h00
13 794080 BC 18 Tầng Cấp 3 A7 – 4/4 TT Đô Thị Chí Linh P NAN TP Vũng Tàu Phường NAN 3853678 3853689 07h00-11h30;
14h00-17h30
14 793650 BC Phường 1 Cấp 3 56 Trưng Trắc Phường 1 TP Vũng Tàu Phường 1 3853667 3853669 07h00-11h30;
14h00-17h30
15 791543 Đại lý BĐBình Giã 3 ĐL BĐ 273A Bình Giã Phường 8 TP Vũng Tàu Phường 8 107.093846 10.358953 3585809 07h00 – 18h00 1 08h00 –
10h00
16 793733 Đại lý BĐ Chợ Phường 10 ĐL BĐ 566 Đường 30/4 Phường Rạch Dừa TP Vũng Tàu  Rạch Dừa 107.116055 10.399351 3840899 07h00 – 20h00 1 08h00 –
10h00
17 793537 4 Hoàng Diệu Box 4 Hoàng Diệu Phường 1 107.0724316 10.349328 1 08h00 –
09h00
18 791011 115 Thuỳ Vân Box 115
Thuỳ Vân
Phường 2 107.089866 10.33405 1 08h00 –
09h00
19 793738 1620 đường 30/4 Box 1620
Đường 30/4
Phường 12 107.156825 10.4223966 1 08h00 –
10h00
20 793541 17B
Trần Hưng Đạo
Box 17B
Trần Hưng Đạo
Phường 1 107.076486 10.3455483 1 08h00 –
09h00
21 792980 212C Nguyễn Hữu Cảnh Box 222C Nguyễn Hữu Cảnh P. 10 Tp Vũng Tàu Phường 10 107.113223 10.376598 1 08h00 –
10h00
22 792005 284
Nguyễn An Ninh
Box 284
Nguyễn An Ninh
Phường 7 107.086743 10.366888 1 08h00 –
10h00
23 793726 44
Lương Thế Vinh
Box 44
Lương Thế Vinh
 NAN 107.0895766 10.36862 1 08h00 –
09h00
24 792822 46 Đường 30/4 Box 46
Đường 30/4
 Thắng Nhất 107.0964 10.3880383 1 08h00 –
10h00
25 793723 514
Nguyễn An Ninh
Box 514
Nguyễn An Ninh
Phường NAN 107.096056 10.3611066 1 08h00 –
09h00
26 791007 54
Hoàng Hoa Thám
Box 54
Hoàng Hoa Thám
Phường 2 107.0814016 10.340018 1 08h00 –
09h00
27 792820 666
Đường 30/4
Box 666
Đường 30/4
 P. Thắng Nhất 107.1200883 10.400955 1 08h00 –
10h00
28 793538 83
Lý Thưòng Kiệt
Box 83
Lý Thưòng Kiệt
Phường 1 107.07668 10.3495383 1 08h00 –
09h00
29 792008 A12
Khu TT 5 Tầng
Box A12
Khu TT 5 Tầng
Phưòng 7 107.0945116 10.345316 1 08h00 –
10h00
30 794201 1221
Đường 30/4
Box 1221
Đường 30/4
Phường 11 107.139315 10.4133633 1 08h00 –
10h00
31 792539 231 Lê Lợi Box 231 Lê Lợi Phường 6 107.076766 10.3710483 1 08h00 –
09h00
32 792683 35/1
Đường 30/4
Box 35/1
Đường 30/4
Phường 9 107.0875583 10.3728833 1 08h00 –
10h00
33 793387 TT. Đô Thị
Chí Linh
Box 68 Cô Giang Phường 4 107.077195 10.3555116 1 08h00 –
09h00
II. BƯU ĐIỆN TP BÀ RỊA
1 795100 GDTT TP Bà Rịa Cấp 2 100
Đường 27/4
 Phước Hiệp TP
B.Rịa
107.1680483 10.497975 3825166 3829866 07h00-12h00;
13h00-18h00
2 09h30
&15h00
2 790001 BC hệ 1 VT Cấp 3 408 Lê Hồng Phong, P Thắng Tam, TP Vũng Tàu
3 795260 BC Phát BR Cấp 3 100
Đường 27/4
 Phước Hiệp 795260 711133
4 796320 TT
Hành Chính
Cấp 3 04 Phạm
Văn Đồng
Phước Trung 3721009 3721008 07h00 -11h30
13h30 – 17h00
5 795290 BCHCC Bria Cấp 3 100
Đường 27/4
 Phước Hiệp 756666
6 795170 Bưu cục Hoà Long Cấp 3 Ấp 3  Nam Hòa Long 107.206691 10.521293 3711462 3736373 07h30-11h00
14h00 – 18h00
1 10h00
7 795210 BC  Kim Hải Cấp 3 85 QL 51  Kim Dinh 107.129058 10.499795 3711464 3740676 07h00-11h00 1 10h00
8 793190 BC Long Sơn Cấp 3 Thôn 1
Long Sơn
Xã Long Sơn 107.08374 10.463715 3844955 3844100 07h00-11h00 1 10h00
9 795180  VHX Long Phước VHX Ấp tây
Long Phước
Ấp tây 107.227356 10.5268216 3829860 07h00 – 09h00
15h00 – 17h00
1 090h00
10 795120 VHX Gò Cát VHX Ấp Nam
Hoà Long
Ấp N.H .Long 107.187766 10.51026 3711463 3821420 07h30 – 11h30 1 10h00
11 795200 Long Hương Box 44  CMT8  Long Hương 107.161073 10.498951 1 15h00
12 796193 Tân Hưng Box Tổ 1 Ấp
Phước Tân 2
Xã Tân Hưng 107.169163 10.526948 1 14h00
13 796311 Phước Trung Box Bạch Đằng UNND phường 107.176115 10.491335 1 15h00
14 795144 Long Toàn Box 45  CMT8  Long Hương 107.187766 10.48788 1 14h00
15 795261 Phước Hưng Box 312
đường 27/4
UNND phường 107.173646 10.509923 1 14h00
16 795119 Phước Nguyên Box Trần hưng đạo UNND phường 107.179505 10.5009133 1 15h00
III. BƯU ĐIỆN HUYỆN LONG ĐIỀN
1 794400 BC GDTT Long Điền Cấp 2 268A
Võ Thị Sáu
Thị Trấn
L.Điền
Long
Điền
107.2146316 10.484773 3862638 3651000 07h00-11h30;
13h30-17h30
2 07h30
& 11h00
2 794450 BC Phát Long Điền Cấp 3 KPhố
Hải Sơn
3 794510 BC Phước Tỉnh Cấp 3 Ấp
Tân phước
Xã Phước Tỉnh 107.187466 10.4050483 3842102 3842069 07h00-11h30;
13h30- 17h30
1 16h30
4 794470 BC Lò Vôi Cấp 3 Ấp Lò Vôi Xã Phước Hưng 107.215403 10.416403 3671998 3671828 07h00-11h30;
13h30-17h00
1 16h30
5 794490 BC Long Hải Cấp 3 KPhố
Hải Sơn
TT Long Hải 107.230703 10.394286 3868001 3843069 07h00-11h30;
13h30- 17h30
2 07h30
& 15h00
6 794464 VHX An Nhứt VHX Ấp An lạc  Xã An Nhứt 107.2475916 10.487685 3669743 09h00-11h00;
14h00 – 16h00
1 11h00
7 794456 VHX Tam Phước VHX Ấp
Phước lăng
 Xã Tam Phước 107.227163 10.4682316 3669121 09h00-11h00;
14h00 – 16h00
1 11h00
8 794441 An Thạnh Box Xã An Ngãi Xã An Ngãi 107.21107 10.463715 1 09h00
9 794401 Long Phượng Box Khu Phố
Long Hương
TT Long Điền 107.2142016 10.493803 1 09h00
IV. BƯU ĐIỆN HUYỆN ĐẤT ĐỎ
1 794600 GD TT  Đất Đỏ Cấp 2 Khu Phố
Thanh Long
TT Đất Đỏ Đất Đỏ 107.2693916 10.489836 3866555 3688407 07h00 – 11h30;
13h30- 17h30
2 07h30
&15h00
2 794720 BC Phát Đất Đỏ Cấp  3 Khu Phố
Thanh Long
3 794650 BC Phước Hải Cấp  3 Phu Phố
Hải Trung
TT Phước Hải 107.2926516 10.4283483 3886001 3886666 07h00-11h30;
13h30 – 17h30
2 07h30
&15h00
4 794670 Lộc An VHX Ấp An Hoà  Xã Lộc An 107.329086 10.45557 3865001 13h30 – 17h30 1 14h30
5 794690 Long Tân VHX Ấp Tân Hoà Xã Long Tân 107.449816 10.90095 695141 13h30 – 17h30 1 14h30
6 794684 Láng Dài VHX Ấp
Thanh An
Xã láng Dài 107.3331216 10.502706 3865002 13h30 – 17h30 1 14h30
7 794634 Phước Hội VHX Ấp Hội Mỹ Xã Phước Hội 107.282093 10.45059 3681438 13h30 – 17h30 1 14h30
8 794653 Long Mỹ Box Ấp Mỹ Hòa Xã Long Mỹ 107.2747983 10.436283 1 09h00
9 794616 Phước
Long Thọ
Box Ấp
Tường Thành
P. Long Thọ 107.267683 10.505516 1 10h00
V. BƯU ĐIỆN HUYỆN XUYÊN MỘC
1 794800 BC GD TT X Mộc Cấp 2  Khu Phố
Thanh Sơn
TT
Phước Bửu
Xuyên
Mộc
107.403346 10.536166 3874095 3874099 07h00-12h00;
13h30-17h30
2 08h00;
11h30
2 794840 BC Phát X Mộc Cấp 3  Khu Phố
Thanh Sơn
TT
Phước Bửu
874095
3 795010 BC Bình Châu Cấp 3 Ấp
láng Găng
Xã Bình Châu 107.5412816 10.5604283 3871100 07h00- 11h30;
13h30 -17h00
1 09h50
4 794940 BC Bàu Lâm Cấp 3 Ấp 3 Xã Bàu Lâm 107.3882033 10.691836 3879100 07h30- 11h30;
13h30 -17h00
1 10h55
5 794910 BC Hòa Bình Cấp 3 Ấp 04 Xã Hoà Bình 107.3753916 10.63237 3872101 07h30 -11h00
-13h30 -16h30
1 08h40
6 794870 BC Hòa Hiệp Cấp 3 Ấp
Phú Bình
Xã Hoà Hiệp 107.499026 10.688658 3877101 07h30-11h30;
13h00 -17h00
1 09h55
7 794970 VHX Phước Thuận VHX Ấp
Hồ Tràm
Xã Phước Thuận 107.4351316 10.472873 3781400 07h30 – 11h30 1 09h35
8 795000 VHX Bưng Riềng VHX Ấp 3 Xã Bưng Riềng 107.485523 10.5520883 3878100 07h30-10h30;
14h00 -15h30
1 09h30
9 794830 VHX Xuyên Mộc VHX Ấp
Nhân Tiến
Xã Xuyên Mộc 107.422975 10.564496 3875400 07h30 – 11h30 1 07h30
10 794850 VHX Hoà Hội VHX Ấp 3 Xã Hoà Hội 107.439003 10.609766 3875751 07h30-11h30 1 10h25
11 794930 VHX Hoà Hưng VHX Ấp 01 Xã Hoà Hưng 107.385026 10.6696116 3797115 07h30 – 11h30 1 07h30
12 794890 VHX Phước Tân VHX Ấp
Thanh Sơn 2A
Xã Phước Tân 107.3877516 10.5582116 3875401 Tạm ngưng
13 794990 VHX Bông Trang VHX Ấp
Trang Hùng
Xã Bông Trang 107.389133 10.5526316 3878240 07h30 –
11h30
1 08h00
14 794967 Ấp 4B
xã Tân Lâm
Box Khu dân
cư ấp 4B
Xã Tân lâm 107.3988883 10.7159983 1 07h00
VI. BƯU ĐIỆN HUYỆN CHÂU ĐỨC
1 795300 GDTT Châu Đức Cấp 2 23
Lê Hồng Phong
TT
Ngãi Giao
Châu
Đức
107.241313 10.6487716 3961522 3962400 07h00-11h30;
13h30-17h30
2 06h10;
09h10
2 795310 BC Phát Châu Đức Cấp 3 23
Lê Hồng Phong
TT
Ngãi Giao
804799
3 795450 BC Kim Long Cấp 3 Thôn
Hưng Long
Xã Kim Long 107.2443283 10.7020416 3885678 3884234 07h00 – 11h30;
13h30 – 17h00
1 09h15
4 795360 BC Sơn Bình Cấp 3 Thôn
Sơn lập
Xã Sơn Bình 107.3294488 10.6461783 3887601 3971009 07h30 – 11h00;
13h00 – 16h00
1 08h45
5 795400  BC Suối Nghệ Cấp 3 Thôn
Suối Nghệ
Xã Suối Nghệ 107.2171633 10.59272 3880199 3880600 07h30 – 11h00;
13h30 – 17h00
1 08h15
6 795510 VHX Láng Lớn VHX Thôn
Sông Xoài 3
Xã láng Lớn 107.1690983 10.662146 3889217 7h00 -11h00 1 08h25
7 795430 VHX Đá Bạc VHX Thôn
Phú Sơn
Xã Đá Bạc 107.27113 10.59364 3882342 07h00 – 11h00 1 08h30
8 795490 VHX Xà Bang VHX Ấp
Liên Lộc
Xã Xà Bang 107.23751 10.72283 3885634 08h00 -10h00;
14h00 -16h00
1 09h30
9 795420 VHX Nghĩa Thành VHX Thôn
Quảng Thành 1
  Nghĩa Thành 107.2084083 10.578883 3882346 07h00 -11h00 1 08h20
10 795470 VHX Quảng Thành VHX Thôn
Công Thành
 Quảng Thành 107.278935 10.697186 3885636 08h00 -10h00;
14h00 -16h00
1 09h30
11 795390 VHX Bình Ba VHX Ấp
Bình Đức
Xã Bình Ba 107.2356716 10.614976 3882344 07h00-09h00;
14h00-16h00
1 07h30
12 795380 VHX Suối Rao VHX Thôn 1 Xã Suối Rao 107.33313 10.59316 3983050 Tạm ngưng
13 795520 VHX Cù Bị VHX Thôn
Hiệp Cường
 Xã Cù Bị 107.195783 10.7337616 3987200 13h00 – 17h00 1 16h00
14 795320 VHX Bình Giã VHX Ấp
Nghi Lộc
 Xã Bình Giã 107.27056 10.64838 3968545 08h00-10h00;
14h00-16h00
1 08h40
15 795357 VHX Xuân Sơn Box  Thôn
Quảng Giao
Xã Xuân Sơn 107.31176 10.64302 1 07h20
16 795346 TT Bình Trung Box Thôn 3 Xã Bình Trung 107.27746 10.64657 1 07h30
17 795537 TT Trường DT Nội Trú Box Thôn
Tân Xuân
Xã Bàu Chinh 107.31176 10.64302 1 10h15
VII. BƯU ĐIỆN HUYỆN TÂN THÀNH
1 795600 GDTT Tân Thành Cấp 2 Thôn
Vạn Hạnh
TT Phú Mỹ Tân
Thành
107.0526683 10.585285 3893560 3876101 07h00-12h00;
13h30-1800
2 06h45;
15h40
2 795770 BC Phát Tân Thành Cấp 3 Thôn
Vạn Hạnh
894100
3 795780 KHL Tân Thành Cấp 3 Thôn Vạn hạnh TT Phú Mỹ 3922922 07h00 – 11h30;
13h30 – 17h00
4 795620 BC Phú Mỹ Cấp 3 Quốc Lộ 51 TT Phú Mỹ 107.0543 10.600586 3921256 3922223 07h00-11h30;
13h30-17h00
1 15h30
5 795750 BC Hội Bài Cấp 3 Ấp
Phước Long
Xã Tân Hoà 107.087903 10.5152383 3890301 3890969 07h30 -11h30;
13h30 -16h30
1 09h30
6 795660 BC Hắc Dịch Cấp 3 Ấp
Trảng Lớn
Xã Hắc Dịch 107.12099 10.641291 3897053 3898929 07h30 -11h30;
13h30 -16h30
1 09h30
7 795630 BC Mỹ Xuân Cấp 3 Ấp
Bến Đình
Xã Mỹ Xuân 107.0553616 10.621593 3899900 3893878 07h00-11h30;
13h30-17h30
1 09h30
8 795640 BC Mỹ Xuân A Cấp 3 KCN
Mỹ Xuân A
Xã Mỹ Xuân 107.12099 10.647996 3899200 3921191 07h30 -11h30;
13h00 -16h30
1 09h30
9 795740 BC Phước Hoà Cấp 3 Ấp
Phước Lộc
Xã Phước Hoà 107.0728816 10.541893 3893030 3963036 07h30 -11h30;
13h30 -16h30
1 09h30
10 795810 BC Tân Phước Cấp 3 Tôổ 4 Ấp Ông Trịnh Xã Tân Phước 3876899 3876199 07h30 -11h30;
13h30 -16h30
11 795790 BC Sông Xoài Cấp 3 Tổ 6 Ấp 3 Xã Sông Xoài 3891678 3890678 07h30 -11h30;
14h00 -17h00
12 795690 VHX  Tóc Tiên VHX Ấp 3 Xã Tóc Tiên 107.107055 10.485216 3897938 13h00-17h00 1 10h30
13 795700 VHX Châu Pha VHX Ấp
Tân lễ A
Xã Châu Pha 107.129166 10.406666 3897948 07h00-11h00 1 10h30
14 795768 TTCC Tân Hải box Ấp Chu Hải Xã Tân Hải
VIII. BƯU ĐIỆN HUYỆN CÔN ĐẢO
1 794300 Huyện
Côn Đảo
Cấp 2 48
Nguyễn Huệ
Huyện
Côn Đảo
Côn
Đảo
106.607256 8.68407 3830204 3630999 07h00-11h00;
13h00 -17h00
1/ngày 13h30
2 794350 BC Phát Côn đảo Cấp 3 48
Nguyễn Huệ
830001 830006
3 794310 BC Bến Đầm Cấp 3 Bến Đầm Đảo Côn Sơn 106.569908 8.65413166 3831101 3830006 07h30 – 11h30
13h30 – 16h00
1/tuần 09h00
4 794338 TTCC BQL
Chợ Côn Đảo
Box Võ Thị Sáu Đảo Côn Sơn 106.605061 8.684766 1/tuần 09h00
5 794341 TTCC  BQL
Cảng Bến Đầm
Box Khu 3
Bến Đầm
Đảo Côn Sơn 106.569135 8.655343 1/tuần 09h00
6 794336 TTCC Hàng Không
Côn Sơn
Box Khu 1
Cỏ Ống
Đảo Côn Sơn 106.623715 8.72477 1/tuần 09h00
7 794337 TTCC Tiểu Đoàn 792 Box Nguyễn
Văn Cừ
Đảo Côn Sơn 106.61684 8.6875 1/tuần 09h00
8 794342 TTCC Cổng Bưu Điện Box 48
Nguyễn Huệ
Đảo Côn Sơn 106.60436 8.683831 1/tuần 09h00
9 794339 TTCC Khách Sạn
Phi Yến
Box Tôn
Đức Thắng
Đảo Côn Sơn 106.604356 8.675366 1/tuần 09h00