Giới thiệu

Bưu điện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là Doanh nghiệp nhà nước – đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam, được thành lập theo quyết định số 525/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 6/12/2007 của Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam.
Bưu điện Bà Rịa Vũng Tàu có trụ sở chính đặt tại 408 Lê Hồng Phong, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Toàn Bưu điện tỉnh bao gồm Bưu điện TT TP Vũng Tàu, 7 Bưu điện huyện, thị xã và khối quản lý.

Mô hình tổ chức

mo-hinh-to-chuc-buu-dien

Bưu điện tỉnh có chức năng nhiệm vụ chính

– Thiết lập, quản lý khai thác và phát triển mạng Bưu chính công cộng trên địa bàn; cung cấp các dịch vụ Bưu chính công ích theo quy hoạch, theo kế hoạch phát triển Bưu chính của Tổng Công ty và những nhiệm vụ công ích khác do Tổng Công ty giao hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.
– Kinh doanh: Các dịch vụ Bưu chính dành riêng theo quy định của Tổng Công ty và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; các dịch vụ bưu chính, chuyển phát, phát hành báo chí, tài chính, ngân hàng trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh.
– Hợp tác với các doanh nghiệp viễn thông cung cấp, kinh doanh các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.
– Tổ chức kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật và được Tổng Công ty Bưu chính cho phép.
<strong>Lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh</strong>
– Tham gia các hoạt động cung cấp dịch vụ Bưu chính trong nước, quốc tế và các dịch vụ khác trong khuôn khổ các điều ước quốc tế trong lĩnh vực Bưu chính mà Việt Nam tham gia ký kết.
– Kinh doanh: Các dịch vụ trên môi trường mạng, các dịch vụ bảo hiểm, tài chính, ngân hàng, vận tải hành khách, hàng hải; các dịch vụ Logistics theo quy định của pháp luật; bất động sản, cho thuê văn phòng, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ du lịch, quảng cáo.
– Đại lý mua, đại lý bán các loại hàng hoá và dịch vụ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Các dịch vụ đơn vị đang cung cấp

Bưu điện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang cung cấp các nhóm dịch vụ cơ bản sau:
– Dịch vụ chuyển phát: Dịch vụ chuyển phát bưu chính là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi bằng các phương thức từ địa điểm của người gửi đến địa điểm của người nhận qua mạng bưu chính; bao gồm các dịch vụ: Bưu phẩm Bưu kiện, Chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế EMS, VExpress, UPS, Bưu chính uỷ thác, Phát hàng thu tiền …;
– Dịch vụ Tài chính Bưu chính, bao gồm: Dịch vụ Chuyển tiền, Tiết kiệm Bưu điện, Bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ và dịch vụ Thu hộ-chi hộ;
– Dịch vụ Phát hành báo chí: Là dịch vụ tổ chức nhận đặt mua, bán lẻ và chuyển, phát “báo chí in” xuất bản trong nước và báo chí ngoài nhập khẩu vào Việt Nam của Tổng Công ty Bưu chính – VNPost từ nơi cung cấp báo chí đến khách hàng.;
– Dịch vụ Đại lý viễn thông – CNTT: Bưu điện tỉnh làm đại lý cho các doanh nghiệp Viễn thông – cung cấp các loại sim, thẻ trả trước trong nước, quốc tế; tiếp nhận hoà mạng điện thoại cố định, di động trả sau, cài đặt các dịch vụ cộng thêm; phát giấy báo cước và thu hộ cước Viễn thông-CNTT….
– Dịch vụ hợp tác: Bưu điện tỉnh hợp tác với các đối tác để cung cấp các dịch vụ đến khách hàng như: bán vé máy bay trong nước &amp; quốc tế, tàu hỏa, chuyển phát Chứng minh nhân dân, Giấy phép lái xe đến địa chỉ khách hàng, vận chuyển khách ra sân bay, ga tàu…).